วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

My Profile

ประวัติส่วนตัวแบบย่อ

                            
                        
                            ชื่อ : นางสาวศริญญา  จันทะพันธ์
                            ชื่อเล่น : โบว์
                            กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6/12  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
                            อายุ : 17 ปี
                            เกิด : วันศุกร์ ที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2537
                            E-mail : bowsarin.sarin@gmail.com
                                      : bow_sa_rin_ya@hotmail.com 
                            Facebook : http://www.facebook.com/sarinya.jantapan

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น