วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สมรรถนะของผู้เรียน ๕ ด้าน

               สมรรถนะของผู้เรียน ๕ ด้าน                   

ด้านเทคโนโลยี 

 


ผู้เรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการค้นคว้าในด้านการเรียนได้


ด้านการใช้ชีวิต


ร่วมกิจกรรมการต่อ ขั้วแอโนด-แคโทด สามารถนำไปใช้ในเรื่องการเกิดปฏิกิริยาภายในเซลล์


ทำกิจกรรมโดยมีส่วนร่วมกับรุ่นพี่ และ รุ่นน้อง 


ด้านการคิด


มีความรู้ความคิดในด้าน create ในการทำ profile blogger ของตนเอง

การแก้ปัญหา
เมื่อเวลาดิฉันไม่เข้าใจในวิชาใดๆ เช่น วิชาภาษาอังกฤษ ดิฉันจะแก้ปัญหาโดยการซื้อหนังสือหรือเข้า internet เพื่อทำความเข้าใจกับรายวิชานั้นๆ


ด้านการสื่อสารสารถสื่อสารหรืออธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจได้ โดยการพูดเล่าประกอบเรื่องราว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น